Din säkerhet

Nu stärks skyddet av dina personuppgifter

Dataskydd i A-Lind
Senast uppdaterad 2018-05-23

Som kund hos A-Lind, gäller även nätbutikerna*, är det viktigt att du vet hur vi hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 börjar vi och resten av EU följa den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Syftet med GDPR är att stärka din personliga integritet och särskilt din rätt till skydd av dina personuppgifter. GDPR gäller alla företag och
organisationer inom EU som behandlar personuppgifter. Förordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen.

Vad är personuppgifter?
En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig: bilder, adress, telefonnummer med mera. A-Lind hanterar en del av dina
personuppgifter i kundregister när du gör köp i våra nätbutiker och vid köp av tjänst då vi skapar en faktura. Uppgifter som
registreras är namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Vid större köp av varor eller tjänster kan vi även hantera ditt personnummer för att kunna identifiera dig.

Vad har vi uppgifterna till?
Vi behandlar dina personuppgifter bland annat för att:
 Skicka kunderbjudande och nyheter mm från företaget.
 Kunna fakturera/genomföra ditt köp
 Kunna leverera ditt paket
 Kunna skicka inkassokrav vid behov.
 Kunna sköta bokföring enligt lag

Hur hanterar vi uppgifterna?
Vi är personuppgiftsansvariga och hanterar dina uppgifter enligt GDPR. Det innebär bland annat att vi ser till att:
 Ha ett tydligt syfte med hanteringen
 Skyddar uppgifterna
 Gallrar ut ej aktiva kunder 4 ggr/år
 Tar bort dina uppgifter skyndsamt när du meddelar oss att du önskar det.
 Lämnar information skyndsamt till dig om vilken information vi har om dig.

Betalningssystem
När du gör inköp hos oss kan du välja att betala med olika system. Vi använder Paypal, Swish eller faktura. När du använder Paypal lagras dina
uppgifter hos dem och du kan läsa om hur de skyddar dig på:
https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-prev

När du använder Swish så är det din bank som hanterar dina personuppgifter. Kontakta din bank för att veta mer om hur de skyddar dina uppgifter. Ditt telefonnummer kommer även att synas inne på vår bank som transaktionsuppgift.

När vi skickar faktura och kvitto till dig har vi hittills lagrat detta på lokal dator. Vi kommer dock inom en månad gå över till att skicka fakturor via systemet Bokio som är ett bokföring- och faktureringssystem. Detta betyder att vi kommer att radera tidigare fakturor och kvitton från vårt
system och endast finnas kvar som analogt bokföringsmaterial som enligt lag måste sparas. När vi fakturerar dig i framtiden kommer dina uppgifter att lagras i Bokio. Läs mer här om hur de skyddar dig: https://www.bokio.se/gdpr/datasakerhet/

I övrigt hanterar vi dina uppgifter i Bokio som vi beskrivit tidigare.

E-post
I nuläget använder vi oss av gmail och när du kontaktar oss sparas din e-post automatiskt. Vi gallrar i detta system minst 4ggr/år.

Vill du att något ska tas bort från våra system? Kontakta oss så löser vi det. Din säkerhet och trygghet är viktig för oss.
Kontakta oss gärna via e-post, så raderar vi även det när vi är klara. 🙂
alindinfo@gmail.com

* www.a-lind.se, www.finfinbox.se